MÜEZZİNLİĞİN FAZİLETİ

Ocak 29, 2012

MÜEZZİNLİĞİN FAZİLETİ

Müezzin, insanları Allah için namaz kılmaya ve Allah’ın emrini yerine getirmeye davet eder. Allâhü Teâlâ “Allâh’a dâvet eden kimseden daha güzel sözlü kim olabilir.” (Fussılet Sûresi, âyet 33) buyurmuştur. Şüphesiz ezan da en güzel sözlerdendir. Allâh’a dâvet yalnız îmâna davet etmek değildir, mü’minleri amele dâvet de Allâh’a dâvettir.

Hz. Âişe (r.anha), “Bu âyet müezzinler hakkında nâzil oldu.” demiştir.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdular ki: “Müezzinler ve telbiye okuyanlar (Lebbeyk diyenler), kıyâmet gününde kabirlerinden ezan okuyarak ve telbiyede bulunarak (lebbeyk…diyerek) çıkarlar. Sesinin ulaştığı yerdeki ağaç ve taştan yaş-kuru her şey müezzin için istiğfâr ve şâhitlik ederler. O mescitte namaz kılan her bir insanın sevâbı kadar sevâb yazılır. Müezzine ezan ile kâmet arasında Allâh’tan istediği her şey verilir. Allâhü Teâlâ bunu ya dünyâda iken hemen verir veyâ ondan bir kötülüğü uzaklaştırır veyâ âhirette vermek üzere saklar.”

Bir kişi Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e gelip “Yâ Resûlallâh, bana yaptığım takdirde cennete gireceğim bir amel söyler misiniz,” dedi. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) “Sen kavminin müezzini olursun. Senin ezanınla onlar namaza toplanırlar.” “Yâ Resûlallah, bunu yapamazsam, gücüm yetmezse?” “Kavminin imamı olursun. Seninle namazlarını kılarlar.” “Ya Resûlallah, bunu da yapamazsam?” “Namazda birinci safta olmaya devam et.” buyurdular.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdular:

• Sesini işiten her şey müezzin için istiğfâr eder. Ona, kendisiyle berâber namaz kılanların sevâbı kadar -onların sevaplarından hiçbir şey eksilmeksizin- sevap yazılır.

• “Kıyâmet gününde insanların en uzun boylusu müezzinlerdir.”

• “Kim samîmî niyetle yedi sene ezan okursa Allâhü

Teâlâ onu cehennemden âzâd eder.”

Comments are closed.

BUGÜNÜN İNCİLERİNİ TAKİP ET